2005 j-pop
Tokyo Original Karaoke
6:06
Watashiwa Kazeni Naru Original Karaoke
4:11
Выкл Вкл