Перевод песни Molly – Number 1

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Typed:
It's Cashtime... oooh
We dali wami... yoooooo
K-Izo
Wangibheka emehlweni she said K I'm
gone I'm leaving
Yah yila machomi wakho we-fake I don't believe in They wanna take you away my Mona
Lisa
Bavaye blind goba today ngisazo
banyisa
Sweety everything was wonderful kinda
cool
I didn't fike lapho ikhanda elikhulu
Bangiqambela amanga boo, baby ngicela
ungibhambe ngesandla tu Goba ngizokhahlela inja SPCA coming
oooh...
Ah sweety bheka, they got me feeling
bad
They just mad I got you hooked on me no strings attached
Babhangi isidina eintlek, mina nawe
I'm sitting back
I already passed the grade with you
ngeke ngiphinde i-test
Manje bak'tshela ukuthi you shouldn't
just trust me And you happy with your boy we doing
this fuss free
They just spitting force the shit
turn your wipers
And they just steering you wrong...
learner drivers
Izinto ozizwa ngami is not who I am Ngikunika uthando lwami and all that
I can
Wena uku number 1... dali wami
Mami wani, ntombazani uwisisthandwa
sami
Lovey sami, we dali wami... yoooo
Sweety you my number 1, ene uyazi u-
number 2
You my number 1, u-number 2 it's
another you
Superman omnyama so, I just wanna
fly with you
Baby girl I swear it's true
Nempilo yami e-changile ever since
I've known you
Angisa bhemi izolo I get hi on you
When I look into your face ngifila
nje ngo Babyface
I only wanna be with you
Bathi life iskorokoro mara mangi
phethe wena I feel so pimped up Mangibheke wena I'm for real I'm for
big bucks
Mangithembe wena you the deal
ungiyenza be smart
You don't discuss, izinto
eziziyenzayo ekumnyameni ne sweet
heart
Uyazi ngithanda bothikini my sweet
heart
Mara ungiyenza ngihambele eceleni my sweet heart
Ma Ezee Does It, baby things ... Ma-E
Impinji zakho i-flop zihlala
zipepereza yini
u-AbyFab i-snob ngoba upleiza
emakitchini
Ngicela ubatshele ba phume kimi,
bahlukane name ema-partyini
u-Cindi... u-Phindi... u-Lizzy ebusuku
‘til emini
Emini nje nge-Cooper, bheka manje
ngiyabakhupha
Ngalo mnyango we-kitchini owentsango
ngiyaphafuza
I was hungry when I met you
Manje sengiyasutha you were hungry
then I fed you
Lothando ak'si iphutha...
Melala ya robeha bantse bare sheba
Tsebe diya ba babela bantse bare
seba
Sheba the house that I'm willing to buy
Ene for wena ngwanana I'll be willing to die
Bazihambel' inyanga so I guess
they're astronauts
Bazama uk'thakatha what we have
though I know they wont
Thanda masiyenza ama-joke and we both laugh
It's kinda like we don't smoke we got no match