Перевод песни Pentangle – No More My Lord

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
No more, no more
No more, no more
And I'll never turn back no more
Jesus, he's the one
He's the one I'm looking for
And I'll never turn back no more
Tell me where, tell me where
Tell me where he can be found
And I'll never turn back no more
Down on my knees, down on my knees
Try and love if you please
And I'll never turn back no more
No more, no more
No more, no more
And I'll never turn back no more