Перевод песни U2 – Into The Heart

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Into the heart of a child
I stay awhile
But I can go there
Into the heart of a child
I can smile
I can’t go there
Into the heart, into the heart of a child
I can’t go back
I can’t stay awhile
Into the heart
Into the heart