Перевод песни Simian Mobile Disco – I Got This Down

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
I got this down right
I got this all tight
I got this down right
You got no place to hide
All night
I got this down right
I got this all tight
All night
I got this down right
You got no place to hide
I got this down right
I got this all tight
I got this down right
You got no place to hide
All night
I got this down right
I got this all tight
Bring it on
Wanna see what you’re looking at me
You wannabe
All night
I got this down right
You got no place to hide
Watch me what you looking at me
You wannabe
Dance all night
I got this down right
I got this all tight
I got this down right
So all night
All night
I got this down right
I got this all tight
I got this down right
So all night
All night