Перевод песни Pino Daniele – Passo Napoletano

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Tien' a mente
Nun te scurdà
Do you remember
Tien' a mente
Nun te scurdà
Do you remember
The time
(3 volte)
The time
(Grazie a kappabyte per questo testo)