Перевод песни Liquid Liquid – Scraper

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Hang it up
I don't want you to Sit and stare again
Must think I'm
You respect
Can't tell which is true
Hang it up I want to Give you respect you need
Way, away, away