Перевод песни White Rabbits – Lionesse

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Listen to me
Listen to me
Listen to me
Listen to me
Listen to me
Listen to me
Listen to me
And we call
And we call
And we call
And we call
Josephine, a lovely queen, went down to the people
She said, «Come, come, come, follow me to the sun at the mouth of the temple.»
She said,
«Listen to me
Listen to me
Listen to me
Listen to me.»