Перевод песни Darkbuster – Grandma Was A Nazi

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
If Grandma was a Nazi
It wouldn't make a fuck to me
'Cause it's 2004
And Granma ain't a Nazi anymore
Nana ain't a Nazi
Yahtzee!