Перевод песни Ohio Players – Who'd She Coo?

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Are you ready
Do what you wanna do Do what you wanna do We don't care what you do Just as long as you
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Who'd she coo?
Everybody, everybody do it Everybody do it, do the, who'd she coo?
Who'd she coo?