Перевод песни Total Chaos – Lost Boy

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
I’m a lost boy who dropped outta school
No way — no time
I’m a lost boy who defies all the rules
All day — all night
I’m a lost boy who likes to fight
That’s right — we’ll fight
I’m a lost boy with a f**ked-up life
To drunk tonight
See through the eyes of a lost boy
Oh oh… oh oh
Living the like of a lost boy
Oh oh… oh oh