Перевод песни Type O Negative – Fay Wray Come out and Play

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
Astro spectra, azillama
Astro spectra, azillama
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
No
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
No
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
No
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
Yum yum eat’em up, eat’em up
Huh
Ohhh…