Перевод песни Hakimakli – Dollaly

Работает на технологии Яндекс.Переводчика
Слушать
A you run ting when you com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when you com tru
Everybody know you de boss
A you run ting when you com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when you com tru
Everybody know you de boss
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally, dolally, dolally (sexy, sexy love)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally, dolally, dolally (sexy, sexy love)
Hold on, but wait
Where you com from, who you are
Hold on, but wait
Me recognise you, you de star
Ya wan dis, ya wan dis
Everybody know ya body wan dis
Ya wan dis, ya wan dis
Everybody know me «Hot Fire» Miss
Hot, Hot Fire, Miss
Hot «Hot Fire» Miss
Wine up, wine down
Wine up, wine down
Hot, Hot Fire, Miss
Hot «Hot Fire» Miss
Wine up wine down
Wine up wine down
A you run ting when com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when com tru
Everybody know you de boss
A you run ting when com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when com tru
Everybody know you de boss
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally, dolally, dolally (sexy, sexy love)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally, dolally, dolally (sexy, sexy love)
Hold on, but wait
Where you com from, who you are
Hold on, but wait
Me recognise you, you de star
Ya wan dis, ya wan dis
Everybody know ya body wan dis
Ya wan dis, ya wan dis
Everybody know me «Hot Fire» Miss
Hot, Hot Fire, Miss
Hot «Hot Fire» Miss
Wine up, wine down
Wine up, wine down
A you run ting when com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when com tru
Everybody know you de boss
A you run ting when com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when com tru
Everybody know you de boss
A you run ting when com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when com tru
Everybody know you de boss
A you run ting when com tru
A you run ting when you pass
A you run ting when com tru
Everybody know you de boss
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally, dolally, dolally (sexy, sexy love)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally (sexy)
Make da gal go dolally, dolally, dolally (sexy, sexy love)