Исполнитель

Никола Стефанов

734слушателя за месяц
1987   Драматизация на Максим Асенов по приказките на Светослав Минков
1987   Стихотворения и песни от Николай Зидаров
Отложить
1980   Композиция по стихове на Ал. Блок, откъси от негови дневници, писма, спомени на К. Чуковски и други
Сборники
1988   Стихотворения и песни от Йордан Друмников
сборник
1987   Драматизации по български народни приказки
Выкл Вкл