Альбом
2022 поп
深深的吻 古典吉他曲
3:25
2:37
水云间 古典吉他曲
3:56
斯卡布罗市场 古典吉他曲
1:33
3:19
天空之城 古典吉他曲
2:31
天堂电影院 古典吉他曲
3:49
宛若星辰 古典吉他曲
2:35
夜的旋律 古典吉他曲
2:00
夜上海 古典吉他曲
2:14
一步之遥 古典吉他曲
1:57
雨的印记 古典吉他曲
2:59
月光 古典吉他曲
2:30
月亮河 古典吉他曲
1:14
战火兄弟情 古典吉他曲
2:52
Выкл Вкл